Památník K.H. Máchy v Doksech

Pod centrálním náměstím v Doksech směrem k Máchovu jezeru stojí dřevěný patrový roubený dům bývalého špitálu. Je to nejstarší stavení, které bylo postaveno nadačním fondem hraběnky Marie Františky Heissenštejnské roku 1669 pro staré lidi a osiřelé děti. V Hospitálku je umístěna expozice K.H. MÁCHY, expozice rybářství a rybníkářství, několik tematických výstav k okolní krajině a koná se zde každoročně řezbářské sympozium.

 Špitál měl poskytnout přístřeší šesti starým osobám a třem osiřelým dětem, které zde zůstaly až do věku 13 let.
 Současně byl zajištěn plat učitelovi za výuku čtyř špitálních dětí. Od roku 1723 měl špitálek nově zasvěcenou kapli a vlastního kaplana.
Tak jako je tomu dnes, byla střecha na Hospitálku, jak je ještě dnes starousedlíky nazýván, šindelová. Díky neuvěřitelnému štěstí nepodlehl četným požárům v 18. a 19. století, kdy v roce 1842 lehla popelem téměř třetina Doks. Po II. světové válce zde byla modlitebna československé církve, v 60. letech  pak knihovna.
   V současné době slouží jako výstavní prostory pro expozici věnovanou Karlu Hynku Máchovi, který zde pobýval nedaleko odtud u svého přítele Eduarda Hindla. Ten uvedl Máchu do bezdězské krajiny a zprostředkoval mu i poznání místních pověstí. Krajina kolem Doks je z větší části dějištěm Máchova vrcholného díla - básně „Máj“.
   Současná expozice ukazuje návštěvníkům krásu dokské krajiny a Máchův život a dílo, vydávané v mnoha různých vydáních. To, že je i v současné době zájem o vydávání Máchova díla, ukazuje například zcela nový překlad Máje do esperanta, či bibliofilské vydání Máje, doprovázené 24 grafickými listy našich předních výtvarníků, kteří se nechali inspirovat Májem a jeho autorem. Díky Československé obchodní bance a.s., která nákup souboru v roce 1999 finančně podpořila, se podařilo toto ojedinělé dílo zakoupit a rozšířit tak stávající expozici v Památníku K. H. Máchy.

Návštěvníci mají možnost prohlédnout si v další části památníku v Doksech - expozici Rybářství a rybníkářství na Českolipsku. Rybářství Doksy s.r.o. věnovalo do výstavních prostor mnohé rybářské pomůcky, bez kterých se bývalí rybáři neobešli a které nám přiblíží dobu výlovů zdejších rybníků za času našich předků.

Součástí muzea K.H.Máchy je také malý muzejní obchůdek s pestrým sortimentem pohlednic, knih a suvenýrů tematicky spojených se zaměřením muzea.

Cykloturiské a autoturisté mohou spojit návštěvu Doks s návštěvou blízkého hradu Bezděz (10 km), muzea v České Lípě (20 km), skalního hradu Sloup (27 km) nebo Vísecké rychty v Kravařích (23 km).

PROGRAM 2020:
10.4.- 19. 7. 2020: Kudy chodil básník - Doksko a Kokořínsko na fotografiích Vladimíra Štěpánského.
Výstava k 210. výročí narození K. H. Máchy POZOR OTEVŘENÍ VÝSTAVY ODLOŽENO!

PO UKONČENÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY O NOUZOVÉM STAVU A ZNOVUOTEVŘENÍ KULTURNÍCH INSTITUCÍ VÁS BUDEME INFORMOVAT O ZAHÁJENÍ VÝSTAVY.

11. 7. 2020: Keramicko-drátenická sobota
25. 7. - 25. 10. ● František Doležal - Máchovské inspirace
15. 8.   ● Zahradní slavnost
22. 8. - 11. 9. ● Dřevěné sochy na dokském zámku
9. 9. - 12. 9.  ● XXXV. Řezbářské sympozium

 

VÍCE NA STRÁNKÁCH VLASTIVĚDNÉHO MUZEA A GALERIE V ČESKÉ LÍPĚ:
Památník K. H. Máchy v Doksech