Pivovar Lobeč

Technická památka Parostrojního pivovaru v Lobči u Mšena je svědkem pětisetleté tradice vaření piva na Kokořínsku. První dochovaná zmínka je z roku 1586 a renesanční jádro bylo vybudováno kolem roku 1600.

Původní řemeslný vrchnostenský pivovárek rodu Věžníků byl v letech 1894 až 1897 nákladem JUDr. Rudolfa Cicvárka přestavěn v parostrojní provoz inženýrem Josefem Rosenbergem. Zlatá léta zažíval podnik jako akciová společnost počátkem 20. století a za dobrého jihočeského sládka Josefa Tománka roční výstav dosahoval 10 tis. hl. Proslulé tehdy v kraji byly především jeho tmavé lobečské speciály jako 18° Porter či bavorský ležák. Od roku 1927 byl lobečský pivovar v majetku konkurence z nedaleké Podkováně. K zastavení výroby došlo ve válečném roce 1943. Po únoru 1948 podlehl zrušený pivovar národní správě a následně ho dlouhá léta užíval státní statek. Polistopadoví vlastníci jen dokonali těžkou devastaci opuštěného areálu.

Od roku 2007 je pivovar v majetku architektonické platformy RIOFRIO a postupně probíhá jeho příkladná stavební obnova a oživování jako turistické atraktivity Kokořínska i prostoru alternativní kultury. Od roku 2009 je lobečský pivovar kulturní památkou a stal se součástí Evropských stezek průmyslového dědictví.

Záchrana, obnova a zprovoznění pivovaru byly oceněny prestižní památkářskou cenou Patrimonium pro futuro a projekt byl za ČR nominován na udělení přední evropské ceny za architekturu Mies van der Rohe Award 2017.

Práce v uplynulých letech v rámci řady drobných projektů podpořili také dobrovolníci, Ministerstvo kultury, Středočeský kraj, MAS Vyhlídky i EU.

Znovuobnovený řemeslný pivovar byl slavnostně požehnán v sobotu 30. května 2015. Na návštěvníky čeká jedinečně pojatá komentovaná prohlídka s pivovarskou expozicí i ochutnávkou.

Ve staré varně pak provoz pivovarského výčepu s prodejem lobečského piva a prostým občerstvením. Od jara 2017 je možné se v podkroví rovněž ubytovat.

 

PIVOVAR LOBEČ