Pokyny pro návštěvníky - mimořádná opatření proti pandemii COVID-19

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19

PODMÍNKY NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU NA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V DOBĚ ŠÍŘENÍ COVID-19 PLATNÉ OD 1. 8. 2021

Prosíme návštěvníky, aby v maximální možné míře využívali nákup on-line vstupenek a dodržovali následující mimořádná opatření (klikněte na plus pro zobrazení opatření):

 • Skupinové prohlídky mohou být prováděny v maximálním počtu 75 % kapacity maximálního počtu návštěvníků vnitřního prostoru nebo  max 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, dle toho, který způsob umožní přítomnost více návštěvníků s tím, že návštěvníci jsou povinni dodržovat rozestupy min 1, 5 m (kromě členů společné domácnosti). Maximální kapacita návštěvníků prohlídky příslušného objektu je uvedena vždy na webových stránkách každého památkového objektu a na pokladně objektu.
 • Skupinové prohlídky mohou být prováděny v maximálním počtu 75 % kapacity maximálního počtu návštěvníků vnitřního prostoru nebo  max 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, dle toho, který způsob umožní přítomnost více návštěvníků s tím, že návštěvníci jsou povinni dodržovat rozestupy min 1, 5 m (kromě členů společné domácnosti). Maximální kapacita návštěvníků prohlídky příslušného objektu je uvedena vždy na webových stránkách každého památkového objektu a na pokladně objektu.
 • U skupinových prohlídek s účastí více než 20 osob (s výjimkou dětí do 6 let) bude muset být před zahájením prohlídky splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
 • a.    osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 • b.      osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 • c.      osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
 • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
 • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;    
 • d.       osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 • e.           doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • f.       podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tzn. osoba podstoupí test s negativním výsledkem na místě
 • Subjekt (NPÚ) organizující skupinovou prohlídku prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní jednu z výše uvedených podmínek, neumožní účast na skupinové prohlídce nad 20 osob.
 • V případě nesplnění alespoň jedné z výše zmíněných podmínek nebude účastníku povolen vstup na skupinovou prohlídku nad 20 osob.
 • Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů památkových objektů včetně parků a zahrad.
 • Návštěvník je povinen v areálu v místech, kde je vyšší koncentrace osob a není možno dodržet 1,5 m odstupy, si zakrýt dýchací cesty (respirátor bez výdechového ventilku dle vládních opatření např. FFP2) a mít je zakryté po celou dobu, kdy se nachází v místech zvýšené koncentrace osob (nádvoří, zahrada, park, hrad, zámek apod.).
 • Návštěvník bez zakrytých dýchacích cest nebude vpuštěn do vnitřních prostor přístupných bez průvodce a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného. Výjimku mají děti do 2 let a další dle aktuálně platného mimořádného opatření.
 • Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 1,5 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.
 • Zakazuje se shlukování osob, a to jak v parcích a zahradách, nádvořích a dalších venkovních i vnitřních prostorech, tak především v místech před toaletami, na pokladnách, před výdejními okénky občerstvení a v místech prodeje upomínkových předmětů. Návštěvníci mezi sebou musí udržovat odstup minimálně 1,5 m. 
 • Návštěvník je povinen před vstupem do pokladny a WC použít desinfekci rukou.
 • Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platebního terminálu).
 • Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců NPÚ, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.
 • Při nedodržení těchto pokynů nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, i v případě, že má uhrazené vstupné.

PODMÍNKY NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU NA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V DOBĚ ŠÍŘENÍ COVID-19 PLATNÉ DO 31. 7. 2021

Prosíme návštěvníky, aby v maximální možné míře využívali nákup on-line vstupenek a dodržovali následující mimořádná opatření (klikněte na plus pro zobrazení opatření):

 • Skupinové prohlídky mohou být prováděny v maximálním počtu 10 osob včetně průvodce tj. limit osob na jednu prohlídku je 9 osob.
 • U skupinových prohlídek do počtu 30 osob (s výjimkou dětí do 6 let) bude muset být před zahájením prohlídky splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
  a.    osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  b.      osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  c.      osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:                                                 
                i.      od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
                ii.      od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
                iii.      od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  d.       osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  e.       prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  f.        doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  g.       podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tzn. osoba podstoupí test s negativním výsledkem na místě
 • Subjekt (NPÚ) organizující skupinovou prohlídku prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní jednu z výše uvedených podmínek, neumožní účast na skupinové prohlídce nad 10 osob.
 • V případě nesplnění alespoň jedné z výše zmíněných podmínek nebude účastníku povolen vstup na skupinovou prohlídku nad 10 osob.
 • Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů památkových objektů včetně parků a zahrad.
 • Návštěvník je povinen v areálu v místech, kde je vyšší koncentrace osob a není možno dodržet 2 m odstupy, si zakrýt dýchací cesty (respirátor bez výdechového ventilku dle vládních opatření např. FFP2) a mít je zakryté po celou dobu, kdy se nachází v místech zvýšené koncentrace osob (nádvoří, zahrada, park, hrad, zámek apod.).
 • Návštěvník bez zakrytých dýchacích cest nebude vpuštěn do vnitřních prostor přístupných bez průvodce a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného. Výjimku mají děti do 2 let a další dle mimořádného opatření č. 418, Příloha č. 4, odst. 3.
 • Vstup do vnitřních prostor je omezen na 15 m2 na návštěvníka.
 • Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.
 • Zakazuje se shlukování osob, a to jak v parcích a zahradách, nádvořích a dalších venkovních i vnitřních prostorech, tak především v místech před toaletami, na pokladnách, před výdejními okénky občerstvení a v místech prodeje upomínkových předmětů. Návštěvníci mezi sebou musí udržovat odstup minimálně 2 m. 
 • Návštěvník je povinen před vstupem do pokladny a WC použít desinfekci rukou.
 • Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platebního terminálu).
 • Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců NPÚ, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.
 • Při nedodržení těchto pokynů nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, i v případě, že má uhrazené vstupné.