hrad Bezděz


Mapy

Prohlídkový okruh

Cestou na hrad

Cestou na hrad projdete třemi branami a budete míjet patnáct opravených kapliček křížové cesty ze 17. století.

Křížová cesta Křížová cesta Čertova věž Čertova věž Kaple Kaple

Před vstupem do hradu se nachází návštěvníkům nepřístupná, 30 metrů vysoká Čertova věž. Ta měla pouze vojenskou funkci a v době míru tedy nebyla obývána. Z důvodu možnosti napadení nebyly v přízemí okna ani dveře. Vznikla tak temná místnost, dnes často označovaná jako hladomorna.

Těsně před projitím čtvrté brány, kterou se dostanete do vlastního hradu, můžete obdivovat pamětní desku věnovanou K. H. Máchovi. Tento umělec je s okolím Bezdězu natolik spjat, že můžete často slyšet slovní spojení „Máchův kraj“.

Kaple

Prohlídka začíná návštěvou kaple ze 13. století. Ta dnes patří mezi naše nejhodnotnější. Vystavěna byla ve stylu rané gotiky a díky rozsáhlým restaurátorských pracím je nyní ve vynikajícím stavu. V 60. letech 20. století byla nově omítnuta, položena dlažba a zhotoveny vitráže. Kaple je jednolodní a v její jihozápadní části je vložena tribuna, z níž panovník přihlížel bohoslužbě.

Původně byla kaple zasvěcena archandělu Michaelovi, ale roku 1624 byla přesvěcena Panně Marii. Roku 1666 sem mniši uložili jednu ze tří kopií Černé Madony montserratské, která prý uzdravovala a konala zázraky. Právě díky ní a jejím zázračným schopnostem na Bezděz po mnoho let mířily procesí poutníků a kaple nikdy neměla nouzi o posluchače pravidelných bohoslužeb. Po zrušení zdejšího kláštera byla Madona převezena do dokského kostela a společně s ní odezněla i sláva zdejší kaple.

Královský a purkrabský palác

Po prohlídce kaple přicházejí na řadu paláce – královský a purkrabský. Prvně jmenovaný sloužil jako obydlí panovníka, tomu také odpovídá délka prostor. Oproti ostatním obytným částem hradu je téměř dvojnásobná. V královském paláci překvapivě nenaleznete klasický velký sál, který by sloužil k reprezentaci. U tohoto typu královských hradů se totiž nepředpokládala možnost rozsáhlých panovnických úkonů.

Královský palác Královský palác Purkrabský palác Purkrabský palác podkroví Purkrabského paláce podkroví Purkr. paláce

Purkrabský palác, jak již jeho název napovídá, byl sídlem purkrabího. Ten měl za úkol spravovat hrad v době královy nepřítomnosti. Za éry kláštera byly v prvním patře jídelna a kuchyň. V přízemí paláce se pak nacházela pekárna na chleba a v podkroví bývaly cely mnichů.

Věž

Kolem hradní cisterny na vodu se dostanete ke schodišti na velkou věž. Ta měří 34 metrů a její průměr je okolo deseti metrů. Z jejího vrcholu je nádherný výhled na hrad i okolí; za jasného počasí je vidět téměř čtvrtina Čech.

vyhlídka na hrad vyhlídka na hrad vyhlídka na čtvrtinu Čech vyhlídka na čtvrtinu Čech Manské paláce Manské paláce

Zbývají torza dvou manských paláců a prohlídka Bezdězu je u konce. Přesto, že je hrad nazýván zříceninou, má stále návštěvníkům co nabídnout.

Prohlédněte si více fotografií hradu Bezděz.