hrad Bezděz


Mapy

Přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz

Bezděz to není jen hrad, ale i přírodní rezervace o výměře bezmála 30 ha (přesně 29,06 ha). Ta byla vyhlášena v roce 1949 a leží v rozmezí 505 – 638 metrů nad mořem.

Flora

Rezervace na vrcholech Malého (576 m. n. m.) a Velkého (603 m. n. m. ) Bezdězu se vyznačuje smíšeným listnatým lesem, a to zejména buky a duby. Podloží tvoří pískovec a slínovec. V celém prostoru lze spatřit velké množství vzácných rostlin, mezi kterými nechybí hvozdík sivý, česnek tuhý, kavyl Ivanův, medovník meduňkolistý, lilie zlatohlavá či třtina pestrá.

Fauna

V rezervaci můžete spatřit velké množství ptáků, za všechny jmenujme třeba sokola stěhovavého, ostříže lesního či dudka chocholatého. Ovšem nejvíce vyhledávaným je jiný živočich, který potěší zejména entomology. Jedná se o tesaříka alpského, kterého v Česku najdete jen na málo místech. Kdysi se tu vyskytoval hojně, ovšem kácením starých bučin a jejich nahrazováním novou výsadbou došlo k jeho postupnému vymizení na většině míst. V bezdězské rezervaci žije v ideálních podmínkách, kterými jsou optimální nadmořská výška a původní staré bučiny. Dospělé jedince lze spatřit od června do září. Tesařík měří 15 – 38 mm a má ploché, mírně vyklenuté tělo. Bývá modravě či zelenavě zbarven a na jeho krovkách se nacházejí černé proužky a skvrny. Tykadla má dlouhá, štětinovitá a jemně ochlupená. Pokud naleznete tohoto brouka a tykadla jsou kratší než tělo, jedná se o samičku. Ta klade vajíčka pod odchlípnutou kůru starých stromů, kde larvy žijí několik let. Až přijde jejich čas, zalezou několik centimetrů hluboko do půdy, kde se zakuklí, a pak vylíhnou.

Něco pro milovníky mineralogie

Další zajímavostí rezervace je menší čedičový lom, který se nachází na východním úbočí Velkého Bezdězu. Na jižním svahu Malého Bezdězu leží opuštěný lom na trachyt a na severním úpatí Velkého Bezdězu se nachází rozsedlinová ledová jeskyně.