Na hradě Bezděz bude v sobotu 30. června zpřístupněn dlouhodobě uzavřený Templářský palác

Na hradě Bezděz bude tuto sobotu veřejnosti po dlouhých letech zpřístupněn tzv. Templářský palác, který byl pro špatný stav uzavřen roku 1844 Kristianem z Valdštejna. Od soboty se opravený palác stává součástí samostatné nebo komentované prohlídky hradu bez navýšení vstupného.

Královský hrad Bezděz, založený r. 1264 Přemyslem Otakarem II., je jednou z našich nejvýznamnějších gotických památek. V 19. století hrad několikrát navštívil i slavný romantický básník a spisovatel K. H. Mácha. Veřejnost si hrad spojuje také s dětstvím kralevice Václava II., který zde byl vězněn. V posledních letech vstoupil hrad do povědomí díky nálezům či odkupu tří původních dřevěných výjevů z Křížové cesty, které byly umístěny v kapličkách lemujících cestu na hrad a které jsou nyní vystavovány při výjimečných dnech návštěvnické sezony.

Do dnešního dne si návštěvníci mohli prohlédnout královský palác s unikátní kaplí a množstvím gotických architektonických detailů, Purkrabský palác a další části hradu včetně velké věže s rytířskou síní. Dlouhodobě byl ale uzavřen tzv. Templářský palác na II. nádvoří, a to z důvodu špatného technického stavu. Od roku 2009 zde probíhala stavební obnova této části hradu a 30. červnem se palác zpřístupní veřejnosti, a to bez změny vstupného.

„Návštěvníci si mohou palác prohlédnout samostatně, anebo v rámci komentovaných prohlídek hradu“, uvádí Kamil Seidl, kastelán Bezdězu. „Od soboty zde mohou malí i velcí usednout na repliku královského trůnu – je to stylizovaná kopie z gotického období, připravena je i mučící lavice, ta ale pouze na ukázku“, doplňuje kastelán. Na příští rok, tedy na sezonu 2019, bude Templářský palác ještě doplněn o 3D model hradu ze 13. století, o archeologickou expozici a také o dětský koutek, v přízemí paláce by v budoucnu měla vzniknout klidová zóna pro návštěvníky, kde budou moci u stolků posvačit a odpočinout si po namáhavém výstupu na hrad.

Návštěvní doba hradu je v letních měsících (červen-srpen) denně kromě pondělí od 9 do 16.30 hodin, o prázdninových sobotách potom do 17.30 hodin se základním vstupným ve výši 90Kč, sníženým 60Kč a rodinným 240Kč. Na červencové svátky, tedy zde konkrétně od 5. do 8.7., jsou připraveny šermířské ukázky a Bezděz v tyto dny navštíví také mistr kovářský.

Templářský palác ve zkratce – historie a stavební obnova

Templářský palác byl podle různých stavebně-historických průzkumů vystavěn až ve druhé etapě stavby hradu v 70. letech 13. století.  Je označován -  společně s purkrabským palácem -  jako stavebně pokročilejší a vyspělejší stavba. Provedený stavební rozbor dokládá podněty okruhu hessenského a také to, že stavbou byla pověřena Královská stavební huť působící na dvoře Přemysla Otakara II.  Hrad bezdězský, jak historik Jan F. Beckovský a kronikář Václav Hájek vypravují, Václav II. měl popustiti Templářům, kteří prý na Bezdězi zadní část hradu za velikou věží vystavěli. Za podklad této domněnky, která je však historicky nepodložená, považovali prvního převora Templářů Petra Berky z Dubé a Lipé, který do Čech řád Templářů uvedl. Původně sloužil palác k ubytování královských manů a vojenské posádky se zázemím nejen pro vojáky, ale v přízemních místnostech i pro koně. Manové byli šlechtici v lenní závislosti v tomto případě na králi. Za přesně vymezené, převážně vojenské povinnosti, související s provozem a především obranou hradu, měli propůjčen v okolí určitý pozemek s odpovídajícím sídlem. Manové byli vázáni k panovníkovi vojenskou službou, kdy v případě potřeby každý z nich byl povinen poskytnout sedm pěších vojáků se střelnou zbraní a šest vojáků s koňmi.  

V tzv. klášterní době v 17. a 18. století nebyly protilehlé budovy na dolním nádvoří využívány a mniši změnili prostor mezi paláci mohutnou navážkou půdy. Vznikly zde terasovité zahrádky, které používali v menší míře k pěstování bylinek a zeleniny. Po zrušení kláštera byl palác i s okolním terénem překopán obyvateli žijícími pod kopcem, kteří věřili v ukrytý poklad z klášterní doby. O projektu konzervace, statického zajištění a zastřešení objektu se rozhodlo v roce 2005 a dílo se začalo realizovat v roce 2009. V té době již byl palác ve špatném stavu a bylo nutné celé jeho zastřešení. Nacházely se zde částečně obnažené klenby se sutí i nálety a kontrolním zpřístupněním byl zjištěn částečný propad klenby přiléhající k věži. Záchrana paláce byla dokončena v roce 2012 s celkovými náklady 9,7 miliónů Kč. V dalších letech bylo vloženo přístupové schodiště a dřevěné vřeteno do podstřeší, kde bude nyní expozice. Také proběhlo nasvícení paláce a vstupy byly zakryty masivními dřevěnými dveřmi.

NPÚ pokračuje v sezóně 2018 s věrnostním programem Klíč k památkám, kdy se návštěvníkům elektronicky načítají vstupy do objektů a šestý mají potom zdarma. NPÚ, ÚPS na Sychrově pokračuje ve spolupráci se ZOO Liberec – dospělý návštěvník má po předložení vstupenky ze ZOO nárok na snížené vstupné na zvolený objekt, sleva platí i obráceně.

ÚPS na Sychrově

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově je jedním ze čtyř pracovišť zabývajících se správou objektů v péči Národního památkového ústavu. NPÚ je největší příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR a z pověření státu spravuje a veřejnosti zpřístupňuje více než sto nemovitých památek. V rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a parky. Z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je sedm zapsáno v Seznamu světového dědictví UNESCO.

NPÚ, územní památková správa na Sychrově se stará o osmnáct památek na území Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje. Další informace najdete na https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-media a www.npu.cz

Fotografie ke stažení